Hizmetlerimiz

Şirketlerin en önemli değeri olan bilgiyi, sistem odalarında korumakta ve işletmektedirler.


Sistem odalarınız kurulurken nelere dikkat edilmeli diye düşündüğünüzde İŞMER’in tecrübeli konusuna hakim uzmanları size bu konuda yardım sunmakta ve sizin sistem odanızı tasarlamaktadır. Sistem Odalarınız kurulurken nelere dikkat edilmesi gerekiyor.
 
 

MİMARİ TASARIM

Sistem odalarının yerlerinin ve alanlarının belirlenmesinde, üst ve alt katlarında oluşabilecek su, patlama, aşırı ısı gibi durumlarda sistem salonlarının etkilenmeyecek şekilde konumlandırılması, hizmetin sürekliliğinin sağlanmasında önemlidir.
 

ENERJİ ALT YAPISI

Sistem odalarındaki UPS’ler mutlaka jeneratör ile desteklenmeli, mümkünse en az iki jeneratör tarafından besleniyor olamalıdır.
 

İKLİMLENDİRME ALT YAPISI

Sistem odalarının kurulacağı alan için, tesisin diğer sistemlerinden bağımsız iklimlendirme sistemi kurulmalıdır. İklimlendirme sistemlerinde oluşabilecek bakım, onarım ve arıza durumları göz önüne alınarak yedek kapasiteli seçilmeli ve tesis sistemlerinden yedek olarak desteklenebilmelidir.

 

YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Sistem salonlarında oluşabilecek yangın ve dumanın ilk aşamalarda tespit edilmesi, meydana gelecek kayıpların en aza indirilmesi için, tüm riskli bölgeler izleyebilecek şekilde yangın algılama sistemi kurulmalıdır.
 

GÜVENLİK VE KAMERA SİSTEMİ

Sistem odasına giriş çıkışlarının belli bir yetkilendirme ile yapılması, her isteyenin buraya girememesi gibi kısıtlamalar mutlaka uygulanmalıdır. Tüm Sistem odanız kamera ile izlenmelidir.
 

İZLEME VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ

Sistem odalarında tüm enerji, hava katilesi ve tehlike arz edebilecek değerler izlenmeli, raporlanmalı ve alarm değerleri tanımlanmalıdır.