Büyük maliyetlerle gerçekleştirilen ve yüksek giderler ile işletilen modern ve akıllı tesislerin ömürlerinin uzatılması, teknik performans düzeylerinin korunarak en düşük maliyetler ile yaşatılması, bunlara sahip olan kuruluşlar için, kuşkusuz hayati bir önem taşıyor. İş sahipleri, tesis ve varlıklarını maksimum konfor ve minimum göreceli maliyetle idame ettirebilmenin, başarılarındaki payını anlamaya başladılar.
 

Bireylerin bakış açıları da değişiyor. Daha güvenli, daha temiz ve daha konforlu mekânlarda yaşamak istiyorlar artık.Yeni teknolojilerin ortaya çıkması, çevre bilincinin gelişmesi ve insan sağlığına verilen değerin artması karşısında tüm işletme ve organizasyonlar, profesyonel tesis yönetimi şirketlerinin öneminde ve onlara duyulan gereksemede birleşiyorlar.
 

Nitekim, Türkiye'de ve dünyada Tesis Yönetimi ve İşletmeciliği'nin; tesislerin yönetim maliyetlerini düşürmenin; bu hizmetleri, uzman kuruluşlardan almaktan geçtiğini özümsemiş; ana faaliyet konularına konsantre olmak isteyen, kâr odaklı ticarî şirketlerin talepleri doğrultusunda geliştiğini görüyoruz.


Dünyada hızlı bir değişim yaşanıyor. İş yaşamı da bu değişimden payına düşeni aldı.Yoğun rekabet içinde var olabilmek ve başarıyı yakalamak için, kuruluşlar ana faaliyet konularında mükemmel olmak zorundalar.


Ana faaliyet konularını kusursuz ve kesintisiz olarak sürdürmek isteyen kuruluşlar ise çalışma ortamlarında; kendine özgü, detaylı, teknolojik, sürekli gelişim ve değişim gösteren ve her biri ayrı bir uzmanlık gerektiren pek çok hizmete gereksinim duyuyorlar. Tüm bu gereksemelere yanıt verebilmenin koşulu; profesyonel bir anlayış, yüksek bir bilgi seviyesi, deneyim ve üstün bir performanstan geçiyor. Bütün bunları başarabilmek ise, Profesyonel Tesis Yöneticilerinin ve Profesyonel Tesis Yöneticisi Şirketlerin birikimini kullanmakla mümkün.


Nasıl mı? Dünyada hızlı bir değişimin yaşandığını belirtmiştim. Gerçekten de, herkes sadece ve sadece kendi uzmanlık alanında en mükemmeli sunmak için çalışıyor. Tüm dünyanın üzerinde anlaştığı bu noktada yeni bir kavram iş dünyasına yön veriyor: "Outsourcing". Şirketlerin ana faaliyet alanları dışındaki işleri başka kuruluşlara yaptırmasını öngören "Outsourcing", "Outsourcing" yapan şirketlerin ana faaliyet konuları üzerinde yoğunlaşarak, rekabet güçlerini artırmalarını ve maliyetlerini düşürmelerini sağlıyor. Kısaca, daha düşük maliyetle daha yüksek verim sunuyor.


İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş., ana faaliyet konularına konsantre olmak isteyen, kâr odaklı kuruluşların Profesyonel Tesis Yönetimi alanında gereksinim duydukları hizmetler için, bir çözüm ortağı duyarlılığıyla, anında çözümler üretmek üzere kurulmuştur.


Çağımızın değişen ve gelişen yüzünü iyi analiz eden İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş., Türkiye'nin en büyük şirketler grubu içinde olmanın verdiği gücü; sektörün uzman firmalarıyla gerçekleştirdiği işbirliği ve profesyonel kadrolarının, Türkiye ve Avrupa'nın en modern ve büyük Kompleksi olan "İŞ KULELERİ"nin işletimi ile olgunlaştırdıkları "Know How" sayesinde daha üst seviyelere taşımayı başararak, kısa bir süre içinde Tesis Yönetimi Sektörünün lider şirketi durumuna gelmiştir.


2100'ü aşan eğitimli ve deneyimli personeliyle Şirketimizi Sektörünün lideri yapan en önemli özellik ise, "İşiniz İşimiz" sloganı ile ifade edilen hizmet ve sorumluluk anlayışıdır.


Saygılarımızla