İşmer

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Getirdikleri

Mevcut kanun yeni olarak değerlendirilse de, aslında ağır ve tehlikeli işler tüzüğü varken de uygulanmaktaydı. İş kanunu ve tüzüğü buradaki bir çok yükümlülüğü işveren tarafına yüklemekteydi. Burada en önemli fark önceki kanun, tüzük ve yönetmeliklerde işçi kavramı vardı. Şimdi ise çalışan kavramı getirildi. Dolayısı ile özellikle beyaz yaka çalışanlar önceki kanun ve yönetmeliklerde gündemde yok iken bu düzenleme ile tüm çalışanlar bu kanun dahilinde alınmıştır.
 

En üst yönetim kademesinden itibaren tüm çalışanlar bu kanun hükümlerine tabi kılınmıştır. Tüm işyerlerinin öncelikle yapması gereken;
 

- Yıllık çalışma planlarını oluşturmak,
- İşyeri risk değerlendirmelerini yaptırmak,
- Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek,
- Acil eylem planlarını hazırlamak,
- Çalışanların sağlık dosyalarını oluşturarak periyodik muayenelerini yaptırmaktır. 
 

6331 sayılı kanunun doğurduğu yükümlülükleri kendi işyerinizde İş Sağlığı Güvenliği Birimi ( İSGB ) oluşturarak veya bu hizmeti Ortak Güvenlik Birimlerinden ( OSGB ) temin ederek yerine getirebilirsiniz.