İşmer

İşyeri hekimliği ve acil sağlık hizmetlerimiz konusunda yetkin ve deneyimli hekim ve yardımcı sağlık personelimiz tarafından verilmektedir.  

A - Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti

- İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım
- İş sağlığı , hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler
- Risk değerlendirme çalışmalarına katılım
- Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler
- İş ile çalışanın uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler

 

B - Sağlık ve  Gözetimi Hizmeti

- Gece postaları dahil sağlık gözetimi
- İşe giriş ve periyodik muayeneler
- İşe dönüş muayenesi
- Risk grupları tespiti
- Gebe ve emzikli çalışanların takibi
- Meslek hastalığı takibi
- Kronik hastalıkların takibi
- Birden fazla iş kazası geçirmiş olanların tespiti
- Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
- Bağışıklama  ( aşılama )
- Gerekli laboratuar tekikleri, radyolojik muayeneler
- Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu

C - Eğitim ve Bilgilendirme Hizmeti

- Genel sağlık eğitimi
- İlk  yardım eğitimi
- İş sağlığı eğitimi
- Hijyen eğitimi
- Ergonomi eğitimi