İşmer

İş Güvenliği Uzmanlığı  hizmetlerimiz, kurumumuz bünyesinde bulunan deneyimli iş güvenliği uzmanlarımız tarafından 
verilmektedir. 
 

1- Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti

- İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım
- Sağlık ve güvenlik planının hazırlanması
- Periyodik test ve kontrol hakkında bilgilendirme
- Acil durum planının hazırlanması
- Büyük kazaları önleme politikası ve güvenlik raporunun hazırlanması

2. Risk Değerlendirme Hizmeti

- Risk değerlendirmesi ve raporunun hazırlanması
- Alınacak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmak

3. Çalışma Ortamı Gözetimi Hizmeti

- Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak
- Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları gerçekleştirmek
- Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu hazırlamak
 

Risk Değerlendirme Çalışmalarının Faydaları

- Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
- Uluslararası saygınlık ve geçerlilik,
- Acil ve beklenmedik durumlar için her an hazırlıklı olma,
- İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların azaltılması,
- Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
- Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini olarak özetleyebiliriz.

4. Eğitim ve Bİlgilendirme Hizmeti

- İş güvenliği eğitimi vermek 
- Kimyasallar ve kimyasal kullanımı eğitimi vermek
- Risk değerlendirme eğitimi vermek